Wat is Mind Body Syndroom

Wat is het Mind Body Syndroom?

De pijn ontstaat in het brein

Mind Body Programs info

Vaak onverklaarbare pijnklachten

Mind Body Programs info

Vaak niets zichtbaars op scans

Mind Body Programs info

Emoties en stress spelen een grote rol

‘Mind Body Syndroom’ (MBS) laat zich het eenvoudigst uitleggen aan de hand van het baanbrekende werk van de Amerikaanse hoogleraar revalidatiegeneeskunde dr. John Sarno (1923-2017).

Vanuit zijn onderzoek naar herniaklachten ontdekte dr. Sarno dat mensen met dezelfde fysieke afwijkingen (zichtbaar op scans en foto’s) de ene keer wel en de andere keer geen pijnklachten hadden. Na uitgebreid onderzoek kwam hij erachter dat de oorzaak voor de pijn lag in de activering van het autonome zenuwstelsel door het onbewuste brein.

Oftewel: het brein veroorzaakt de pijn. De voornaamste trigger hiervoor bleek het onderdrukken van emoties te zijn, zoals boosheid en verdriet. Later ontdekte men dat stress en trauma ook grote rollen spelen in het hebben van langdurige pijn. 
Wat is Mind Body Syndroom

Hoe ontstaat het Mind Body Syndroom?

Bij iemand met MBS ontstaan de fysieke klachten doordat langdurige stress het autonome zenuwstelsel overbelast. Deze overbelasting geeft vervolgens een signaal van gevaar af aan het lichaam, waardoor bloedvaten naar de spieren, zenuwen en pezen zich vernauwen. Hierdoor ontstaat op sommige plekken een licht zuurstoftekort.

Dit zuurstoftekort veroorzaakt pijn, tintelingen, branderigheid, een doof gevoel en/of afname van kracht. De klachten ontstaan vaak op een kwetsbare plek in het lichaam: daar waar een structurele afwijking zit of waar ooit een blessure heeft gezeten.

De belangrijkste trigger voor MBS:
het onderdrukken van emoties

De stress die het autonome zenuwstelsel overbelast, ontstaat door onderdrukte emoties zoals boosheid of verdriet. Die emoties passen namelijk niet bij ons zelfbeeld, bij hoe we ons denken te moeten gedragen, bijvoorbeeld vanuit onze opvoeding en westerse cultuur. Het onbewuste brein beschouwt ze daarom als gevaar en onderdrukt ze om ons te beschermen. En daarmee begint het proces dat uiteindelijk de fysieke pijn veroorzaakt.

MBS houdt deze pijn in stand om de heftige, ‘onacceptabele’ emoties weg te houden. En zo worden de klachten chronisch. Zodra deze emoties tot het bewustzijn worden toegelaten en men zich erop focust, kan het proces worden doorbroken en zal de fysieke pijn afnemen. En dat is precies waar de Body Mind Methodiek op is gericht.
NAAR HET GRATIS E-BOOK

“Stress is een van de grootste boosdoeners van fysieke pijn. Wat veel mensen zich niet realiseren is dat diep weggestopte emoties van decennia geleden, nu stress veroorzaken.“

De Mind Body Syndroom Methodiek

De online programma's van POWERED by M zijn gebaseerd op de Mind Body Syndroom Methodiek en levert bewezen resultaat op bij chronische pijnklachten veroorzaakt door o.a. frozen shoulder, RSI, rug- en nekklachten, artrose, buikpijn en ischias.

BELANGRIJK: deze klachten kunnen ook een aanwijzing zijn voor een (ernstige) fysieke aandoening. Is jouw medewerker hier niet zeker van? Zorg er dan voor dat hij of zij altijd eerst een arts raadpleegt.

Meer weten over het Mind Body Syndroom? 

50%
Je bent er bijna....
Vul hieronder je naam en e-mail in en ontvang de link naar het e-book per mail.
DOWNLOAD NU HET GRATIS E-BOOK
Een andere kijk op chronische pijn